• Chi tiết
 • Product name: Bóng đèn UV Sankyo Denki Vietnam Distributor CTC Co ltd

  Type of product: Tự động hóa

  Status: Còn hàng

  Model: Sankyo Denki UV lamps G10T8

  Brand: Sankyo Denki

  Original: Japan

  Supplier: Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Price: 0


  Product detail:

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ là đại lý phân phối bóng đèn UV Sankyo Denki tại Việt Nam.
  Địa chỉ: 29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam
  Tel: 028 3589 0678 Fax: 028 3589 0677
  E-mail : info@chauthienchi.com   - Website : www.chauthienchi.com 

  Sankyo Denki provides several kind of UV lamps such as UV-A lamp, UV-B lamp, UV-C lamp and ozone lamp for each range of the wavelength.
  Our lamps are utilized in several purpose in the grobal market.

  Sankyo Denki Germicidal lamps G4T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G6T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G8T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G10T8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G15T8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G20T10
  Sankyo Denki Germicidal lamps G25T8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G30T8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G40T10
  Sankyo Denki Germicidal lamps GTL2
  Sankyo Denki Germicidal lamps GTL3
  Sankyo Denki Germicidal lamps G7T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5L
  Sankyo Denki Germicidal lamps G10T5/4P
  Sankyo Denki Germicidal lamps G11T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G14T5/4P
  Sankyo Denki Germicidal lamps G16T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G20T5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G22T5/436/4P
  Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5L
  Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/G5
  Sankyo Denki Germicidal lamps G36T5/4P
  Sankyo Denki Germicidal lamps G55T8
  Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5L
  Sankyo Denki Germicidal lamps G64T5/4P
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPX5
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPX7
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPX9
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPX11
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPX13
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPL18/K
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPL24/K
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPL36/K
  Sankyo Denki Germicidal lamps GPL55/K
  Sankyo Denki Germicidal lamps GLK8MQ
  Sankyo Denki Germicidal lamps GLD8MQ
  Sankyo Denki Germicidal lamps GLD15MQ
  Sankyo Denki UV-B lamp G4T5E
  Sankyo Denki UV-B lamp G6T5E
  Sankyo Denki UV-B lamp G8T5E
  Sankyo Denki UV-B lamp G15T8E
  Sankyo Denki UV-B lamp G20T10E
  Sankyo Denki UV-B lamp G25T8E
  Sankyo Denki UV-B lamp G40T10E
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F4T5BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F6T5BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F8T5BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F10T8BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F15T8BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F18T8BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F20T10BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F30T8BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F36T8BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB
  Sankyo Denki Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
  Sankyo Denki Blacklight lamps F4T5BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F6T5BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F8T5BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F10T8BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F15T8BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F20T10BL
  Sankyo Denki Blacklight lamps F40T10BL
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX5BLB
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
  Sankyo Denki Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối bóng đèn UV Sankyo Denki tại Việt Nam

  29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC