• Chi tiết
 • Product name: Wittenstein Alpha Gear Vietnam distributor

  Type of product: Động cơ - giảm tốc

  Status: Còn hàng

  Model: Wittenstein Alpha Gear Vietnam distributor

  Brand: Wittenstein Alpha

  Original: Germany

  Supplier: CTC Co.,Ltd

  Price: 0


  Product detail:

  Wittenstein Alpha Gear Vietnam distributor

  E-mail : info@chauthienchi.com   - Website : www.chauthienchi.com 

   

  Wittenstein alpha Low backlash planetary gearhead SP+ SP100S-MF1-10-0K1-2S/HF-SP202
  Wittenstein alpha Low backlash planetary gearhead SP+ SP075S-MF1-5-0G1-2S/HF-SP102
  Wittenstein alpha Low backlash servo worm gearhead VDS VDS080-MF1-40-151-BG/HF-SP352
  Wittenstein alpha Low backlash planetary gearhead SP+ SP100S-MF1-7-1E1-2S/1FT5064-xAF71-xxxx
  Wittenstein alpha Low backlash planetary gearhead SP+ SP100S-MF1-7-1H1-2S/8LSA75.ee030ffgg-h
  Wittenstein alpha gearhead HG.100S-MF1-7-5H1-1K00
  Wittenstein alpha gearhead LP090S-MF1-4-1G1/HF-KP73
  Wittenstein alpha gearhead LP 070-M02-51-111-000 SN:276346
  Gearbox Type: LP-120S-MF1-10-1L1-3S i=10
  Gearbox Type: LP-120S-MF2-20-1L1-3S i=20
  Gearbox Type: SP-140S-MC1-3-1K1-3S i=3
  Gearbox Type: SC-140S-MF1-1-1K1-1K00 i=1
  Gear LP 155S-MF1-10 -1L1-3S
  Gear LP 070S-MF2-50 -1D1-3S / Maxon EC60
  Wittenstein alpha LP050S-MF2-25-1C1-3S

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC