• Chi tiết
 • Product name: Hộp giảm tốc ROSSI Vietnam Distributor

  Type of product: Động cơ - giảm tốc

  Status: Còn hàng

  Model: Rossi Gearbox Vietnam Distributor

  Brand: ROSSI

  Original: Italy

  Supplier: Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Price: 0


  Product detail:

  Rossi Group Vietnam

  Động cơ hộp số ROSSI đại lý cty Châu Thiên Chí

  29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam

  Special Motor TX11 HB3 132MB 4 220.380-50 B5

  Coaxial gearmotor MR 3I 126 UC2A - HB3 132MB 4 - B5 / 41.9 i = 33.4

  Brake motor catalogue TX11(Erp) HBZ 132M 4 230.400-50 B5 7.5kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 50 UO3A - 19x200 - 48.9 B3

  Motor catalogue TX11(Erp) HB 80A 4 230.400-50 B5 0.55kW

  Parallel shaft gear reducer Cat. H02 R 3I 500 UP1D / 28.7

  Parallel shaft gear reducer Cat. H02 R 3I 400 UP1D / 31.6

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 140 UP2A - 38x300 - 38.7 B3

  Worm gearmotor Cat. A04 MR IV 50 UO3A - HB 63A 4 230.400-50 B5 / 8  i = 175

  Worm gearmotor Cat. A04 MR IV 126 UO2A - 112M 4 ... B5 / 13.8 i = 101

  Planetary gearmotor catalog EP R 4EL 042A 274Y C120M1 F10f I42x350 B5 Output Torque: 24940

  Foot braket ,FB10f (not mounted) HB3 160L 4 400-50 B5 15kW

  Coaxial gearmotor Cat. ES 07 - STANDARDFIT - MR 3I 5 PC3E - HB 90LC 4 230.400-50 B5 / 66.5  i = 21.3 kW2.2

  Motor catalogue TX11(Erp) HB2 112M 4 230.400-50 B5 4kW

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP ) HBZ 100LA 4 220.380-50 B5 2,2kW

  RECTIFIER SIZE RR1 440/RW1440-FENIX- RR1 44 Cod.008200650

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 132MB 4 220.380-50 B5 7,5kW

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 80 UC2A - 90L 4 ... B5 / 45.5 i = 30.8

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 63 UO3A - 24x200 - 32

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 2I 63 UC2A - 90L 4 ... B5 / 110  i = 12.7

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 50 UO3A - 19x160 - i= 20.9 B3

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 80 UO3A - 24x200 - 52 B7

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 80 UO3A - 28x250 - 26 B7

  Bevel helical gearmotor catalog GMR ICI 50 UO3A - 14x160 - 48.9 B7

  Helical gear reducer catalog G R 3I 125 UP2D - 75.3 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R ICI 160 UO3A i= 78.1

  Helical gear reducer catalog G R I 100 UP3A - 3.27 V6

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 90L 4 220.380-50 B5 1.5kW

  Worm gearmotor Cat. A04 MR IV 126 UO2A - 112M 4 ... B5 / 13.8 i = 101

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 38x300 - 26.5 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 140 UO2A - 32 B3

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 100 UO3A - 38x300 - 15.7 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 160M 4 380-50 B5 11kW

  Planetary gearmotor catalog EP

  R 3EL 030A 115Y C110M1 F10e I42x350 B5

  Foot braket mounted in position ,FB13e

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 112MA 4 220.380-50 B5 3kW

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 100 UC2A - HB3 100LB 4 - B5 / 32.5 i = 43.1 B3

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP ) HBZ 80B 2 220.380-50 B5 1.1kW

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 112M 4 230.400-50 B5 4kW

  Bevel helical gear reducer catalog G R CI 140 UO2A - 20 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 160 UO2A - 20.6 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 140 UO2A - 24.5 B3

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 38x300 - 26.5 B3 Backstop device free rotation black arrow (DA2)

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 38x300 - 26.5 B3 Backstop

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 132M 4 230.400-50 B5 7.5kW

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 38x300 - 26.5 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 132M 4 230.400-50 B5 7.5kW

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 38x300 - 26.5 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 140 UO2A - 32 B3 Backstop device

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 100 UO3A - 38x300 - 15.7 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 132S 4 230.400-50 B5 5.5kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 100 UO3A - 38x300 - 15.7 B3

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 28x250 - 61.1 B3

  Helical gearmotor catalog G MR 3I 125 UP2A - 28x250 - 61.1 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 100LB 4 230.400-50 B5 3kW

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 81 UC2A - 80A 6 ... B5 / 7.13 i = 126

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 81 UC2A - HBZ 80A 6 - B5 / 7.13 i = 126 B3

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP ) HBZ 80A 6 230.400-50 B5 0.37kW

  Helical gearmotor catalog G MR 2I 100 UP2A - 38x300 - 16.1 B3

  Helical gearmotor catalog G MR 2I 100 UP2A - 38x300 - 16.1 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 132S 4 230.400-50 B5 5.5kW

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 160 UO2A - 33.1 B3

  Worm gearmotor Cat. A04 MR IV 64 UO3A - 80B 6 ... B5 / 8.86 i = 102 B3-B8

  Worm gearmotor Cat. A04 MR IV 64 UO3A - HBZ 80B 6 - B5 / 8.86 i = 102

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 132M 4 380 -50 B5 7.5kW

  Bevel helical gear reducer catalog G R C2I 200 UO2A - 20.5 B3 Backstop device

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 80 UO3A - 24x200 - 16.7 B3

  Worm gear reducer Cat. A04 R V 100 UO2A / 20 V5

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 80 UO3A - 24x200 - 52 B3

  RECTIFIER RM1-HB Cod.: RC00026657 RM1 V 2.1-HBZ

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 100 UC2A - HB 100LB 4 - B5 / 32.5 i = 43.1

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 100LB 4 230.400-50 B5 3kW

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 71C 2 380-50 B5 0.75kW

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 51 UC2A - HB 71C 2 - B5 / 65 i = 43.1 V5

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 225M 4 400-50 B5 45kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 180 UO2A - 60x450 - 18.7 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R CI 180 UO2A - 18.7

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50.7  B3 Backstop device

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 112M 4 230.400-50 B5 4kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50.7 B3

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50.7 B3

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 125 UO3A - 28x250 - 50.7 B3

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP ) HBZ 112M 4 230.400-50 B5 4kW

  Motor  catalogue TX11(Erp) HB2 90S 4 230.400-50  B5 1.1kW B5

  Motor  catalogue TX11(Erp) HB 63B 4 230.400-50  B5 0.18kW B5

  Motor  catalogue TX11(Erp) HB 80A 4 230.400-50  B5 0.55kW B5

  Helical gearmotor catalog G MR 2I 63 UP2A - 24x200 - 19.3 B3

  Worm gearmotor Cat. A04 MR V 40 UO3A - 63B 4  ... B5 / 43.8  i = 32 B6

  Worm gearmotor Cat. A04 MR V 50 UO3A - 80B 4  ... B5 / 140  i = 10

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 100LB 4 230.400-50 B5R 3kW

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 112MA 4 230.400-50 B5R  3kW

  Planetary gearmotor catalog EP R 2EB 009A 19.6Y C080M1 F10c UHIC3 B53

  Helical gearmotor catalog G MR 2I 63 UP2A - 24x200 - 19.3 B3

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 90S 4 230.400-50 B5 1.1kW

  Worm gearmotor Cat. A04 MR V 40 UO3A - HB  63B 4  - B5 / 43.8  i = 32 B6

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 63B 4 230.400-50 B5 0.18kW

  Worm gearmotor Cat. A04 MR V 50 UO3A - HB  80B 4  - B5 / 140  i = 10  B3-B8 .

  Motor catalog TX ( ErP ) HB 80A 4 230.400-50 B5  0,55kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 80 UO3A - 28x250 - 20.8 V5

  Bevel helical gear reducer catalog G R CI 180 UO2A - 18.7 B3

  Bevel helical gear reducer catalog G R CI 180 UO2A - 18.7 B3 Backstop device

  Planetary gearmotor catalog EP R 2EL 001A 14.4Y C042M1 P10a I28x250 B3

  Brake motor with d.c. brake catalog TX ( ErP ) HBZ 112MC 4 220.380-50 B5 5.5kW

  Bevel helical gearmotor catalog G MR CI 50 UO3A - 14x160 - TBA B3

  Bevel helical gearmotor catalog G MR ICI 50 UO3A - 14x160 - TBA B3

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 3I 81 UC2A - 100LB 4  ... B5 / 57.7  i = 24.3 B3

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 2I 64 UC2A - 100LB 4  ... B5 / 213  i = 6.57 B3

  Coaxial gearmotor Cat. E04 MR 2I 63 UC2A - 112M 4  ... B5 / 350 i = 4 B7

  Right angle shaft gear reducer Cat. L99 R C 125 PO4R / 1  B8

  Planetary gearmotor catalog EP R 3EL 042A 198Y H130M1 A10f I42x350 B5 Shrink disc (,SD165)

  Motor catalog TX ( ErP ) HB3 160L 4 400-50 B5 15kW

  Helical gear reducer catalog G R 3I 64 UP2A - 34.9 V5

  Helical gear reducer catalog G R I 100 UP3A - 2.55 B8

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC