• Chi tiết
 • Product name: Động cơ hộp số Wittenstein Alpha CTC Vietnam distributor

  Type of product: Động cơ - giảm tốc

  Status: Còn hàng

  Model: Động cơ hộp số Wittenstein Alpha đại lý cty Châu Thiên Chí

  Brand: Wittenstein Alpha

  Original: Germany

  Supplier: CTC Co.,Ltd

  Price: 0


  Product detail:

  Động cơ hộp số Wittenstein Alpha đại lý cty Châu Thiên Chí

  E-mail : info@chauthienchi.com   - Website : www.chauthienchi.com

  WITTENSTEIN alpha Vietnam distributor - CTC Co.,Ltd

  Type: SP 140S-MC1-10 -1K1-2S i=10
  S/N.: 3526339
  Type: SK+ 100X-MF1-5 -1K1-1K00 i=5
  Oid Castrol Optigear Syn 800/220
  S/N.: 3700353
  Type: LP-120S-MF1-10-1L1-3S i=10
  S/N.: 3070872
  Type: LP-120S-MF2-20-1L1-3S i=20
  S/N.: 3070874
  Type: SP-140S-MC1-3-1K1-3S i=3
  S/N.: 2515676
  Type: SC-140S-MF1-1-1K1-1K00 i=1
  S/N.: 5215661
  Type: SP 140S-MF2-28 -1K1-2S i=28
  S/N.: 3702534
  Type: LP 155S-MF1-10-1L1-3S
  A/C.: 10026235, S/N.: 3361584
  WITTENSTEIN alpha Vietnam distributor - CTC Co.,Ltd
  info@chauthienchi.com

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC