• Chi tiết
 • Product name: Mechanical Seal Torishima pump Việt Nam Distributor cty Châu Thiên Chí

  Type of product: Bơm

  Status: Còn hàng

  Model: Mechanical Seal Torishima pump Vietnam distributor

  Brand: Torishima

  Original: Japan

  Supplier: Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Price: 0


  Product detail:

  Mechanical Seal Torishima pump Vietnam distributor

  E-mail : info@chauthienchi.com   - Website : www.chauthienchi.com 

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC