• Chi tiết
 • Product name: Bơm tàu biển SHINKO Vietnam Distributor CTC Co Ltd

  Type of product: Bơm

  Status: Còn hàng

  Model: Đại lý bơm tàu biển SHINKO Japan

  Brand: SHINKO

  Original: Japan

  Supplier: Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  Price: 0


  Product detail:

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ là đại lý phân phối bơm Shinko tại Việt Nam.
  Địa chỉ: 29/33 Road No.11, Ward 11, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam
  Tel: 028 3589 0678 Fax: 028 3589 0677
  Website: www.chauthienchi.com  Email: info@chauthienchi.com 

  Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ tự hào là đại lý phân phối bơm Shinko tại Việt Nam
  Bơm Shinko được ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp: Nhiệt điện, Nhà máy nước, Xử lý nước thải, Dầu khí, Lò hơi…

  SVA Cool.F.W.&S.W.Pumps
  SVB Fire&G.S.Pumps
  RVP Fire&G.S.Pumps
  RVX Fire&G.S.Pumps
  SA Lubricating Oil Pumps
  HJ F.W.&Sanitary Pumps
  GJ Miscellaneous Cool.W.Pumps
  AHJ F.W.&Sanitary Pumps
  SVQ Boiler Feed Pumps
  SHQ Boiler Feed Pumps
  SK Boiler Feed Pumps
  GHQ Boiler Feed Pumps
  DK Boiler Feed Pumps
  DK80-10 Boiler Feed Pumps
  DK100-8 Boiler Feed Pumps
  BT-4 Boiler.W.Circulating Pumps
  BT-5 Boiler.W.Circulating Pumps
  UH Hydrophore Units
  UH153L Hydrophore Units
  CVF Condenser Circulating Pumps
  EVZ Condensate Pumps
  RVZ Condensate Pumps
  RVE Condensate Pumps
  UC Cascade Tank Units
  VPS Motor Driven
  Reciprocating Pumps
  HPL Motor Driven
  Reciprocating Pumps
  DMG Turbo Feed Pumps
  RKR Generator Turbines
  RG60 Generator Turbines
  For Motor Ships
  RG90 Generator Turbines
  For LNG Carriers
  Cargo Oil, Tank Cleaning & Ballast Pumps
  AUS Automatic Unloading System
  RX, RVRCargo Oil, Tank Cleaning & Ballast Pump Turbines
  KPH Cargo Oil Stripping Pumps
  Vacuum Condensers 1C, 2C, 2D, 2E, 2F
  GJ General Pumps
  GHJ General Pumps
  GHD General Pumps
  FHP General Pumps
  SB General Pumps
  DKR Boiler Feed Pumps
  SHQ Exhaust Gas Boiler Feed Pumps
  EH Condensate Pumps
  SD Condensate Pumps
  RVE Condensate Pumps
  EVZ Condensate Pumps
  EL High Vacuum Pumps
  HLA General Process Pumps
  SA Lubricating Oil Pumps
  DC Steam Turbines
  DD Steam Turbines
  DDG Steam Turbines
  DER Steam Turbines
  DE, DEG Steam Turbines
  DL, DLG Steam Turbines
  DV Steam Turbines
  DNG Generator Turbines
  RB Steam Turbines
  RK Steam Turbines
  RKR Steam Turbines
  SM Submerged Liquefied Gas Pumps
  SMR Intank Removable Pumps
  SMB Submerged Liquefied Gas Pumps
  STN Deepwell Type Cargo Pumping System

  Shinko Marine Standard Centrifugal Pumps, Marine Standard Motor-Driven Reciprocating Pumps, Turbo Feed Pumps, Generator Turbines, Generator Turbines For Motor Ships, Generator Turbines For LNG Carriers, Cargo Oil - Tank Cleaning & Ballast Pumps, Automatic Unloading System, Cargo - Tank Cleaning & Ballast Pump Turbines, Steam Driven Reciprocating Cargo Stripping Pumps, Vacuum Condensers, Standard Centrifugal Pumps, Industrial Steam Turbines, Submerged Liquefied Gas Pumps, Intank Removable Pumps, Submerged Liquefied Gas Pumps, Deepwell Type Cargo Pumping System For Liquefied Gas Carrier.

  Hãy liên hệ với Công ty TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ giá tốt nhất cùng với dịch vụ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí sản phẩm bơm Shinko tại Việt Nam.
  Email: info@chauthienchi.com

 • Sản phẩm liên quan
LOẠI VÀNGMUABÁN
SBJ
SJC